Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a Správcem.

Po udělení souhlasu bude Váš souhlas platný.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán na adrese sídla společnosti nebo e-mailovou komunikací.

Adresa pro doručování: Brno, Hlinky 60, PSČ 60300

Adresa elektronické pošty: catering@royalpartyservis.cz

Telefon: 543 420 139

Royal party servis spol s.r.o. nejmenoval pověřence pro ochranu osobních udajů.

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami zpracování osobních údajů, celé znění naleznete že jsem jim zcela porozuměl/a, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

  • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět;
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na základě pověření Royal party servis spol s.r.o. mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, IT systémů a webu, logistických služeb, nebo poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb a dále též The Rocket Science Group LLC známé jako MailChimp, která zpracovává Vaše osobní údaje za účelem rozesílání marketingových sdělení.

Obnovit svůj souhlas můžete následovně: