Chcete nabízet gastronomické služby na prvotřídní úrovni?

Nevíte jak na to? Chcete být ještě lepší?

Rádi pro vás zpracujeme a připravíme kompletní dokumentaci řešení nových gastronomických provozů, pomůžeme vám vyřešit problematiku vašeho stávajícího provozu, revitalizujeme ekonomiku stagnujících provozů, vypracujeme podrobnou analýzu a navrhneme pro vás konkrétní řešení.

Naučíme Vás, jak správně dělat tento business. Přijďte se poradit s našim týmem odborníků. Poskytneme vám servis od architektonické studie místa až po bezchybné zavedení HACCP kritických bodů v praxi. Chceme vás zasvětit do tajemství gastronomických služeb, naučit vás pohostinnosti, pomoci vám skvěle prodávat a správně pochopit význam slov Le client est le Roy.

Realizace projektů

Máte připravený projekt restaurace, kavárny či firemní prodejny s občerstvením a nemáte kuráž, čas či zkušenosti? Naše firma Vaši vizi zrealizuje a předá vám zpět již plně funkční provozovnu s gastronomickými službami na té nejvyšší úrovni.

Revitalizace provozů

Nevíte si rady, neprodává se, jak by se mělo, nechodí Vám klienti, hosté…? Nebojte se svěřit do naší péče, my Vaši gastronomii uzdravíme.

Návrh řešení pro developery

Konzultace a řešení budoucích projektů pro gastronomii, maximální využitelnost vhodných a volných ploch, návrhy realizací s technologickým řešením, včetně stavební připravenosti, doporučení vhodných provozovatelů.

Naše produkty

Poradenské služby poskytujeme v souvislosti s přípravou, administrací a realizací veřejné zakázky, které zahrnují zejména zpracovávání dílčích stanovisek, resp. rozborů vztahujících se ke konkrétnímu problému, poskytování porad a konzultací, sepisování listin a dokumentů, případně účasti na jednání stravovacích komisí.

Základní rozsah služeb poradenství k vybraným problémům, ve vztahu k veřejnému stravování a gastronomii:

 • konzultace při přípravě zadání veřejné zakázky (zejm. projednání záměru veřejné zakázky, konzultace vhodného postupu, jednotlivé činnosti, organizace a nastavení interních postupů klienta)
 • konzultace obsahu zadávacích podmínek
 • specializovanou pomoc odborné části (kritéria hodnocení, kontrola kvality)
 • odborné konzultace pokrývající veškeré aspekty, které mohou v průběhu zadávacího řízení nastat
 • posouzení nabídek z hlediska jejich vhodnosti
 • konzultace k dalšímu postupu zadavatele v případě uplatnění opravných prostředků

Ve vztahu k zadavateli veřejné zakázky upřednostňujeme osobní přístup a maximální vstřícnost vůči jeho požadavkům. Naše společnost dokáže poradenské a konzultační služby nabídnout v kterékoliv fázi zadávacího řízení veřejné zakázky.

Cena služeb je účtována hodinovou sazbou na základě dílčích objednávek za každou započatou hodinu poskytování služeb.

Právní poradenství, příprava a posuzování návrhů smluv z právního hlediska, účast a zastupování při jednáních před soudy, správními orgány a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, nejsou službou, kterou nabízíme vlastním obsazením. Tuto službu jsme pro zájemce schopni zajistit subdodavatelsky.

Vzorový návrh realizovaných zakázek

I. Audit provozů pro zadavatele

 • funkčnost jednotlivých provozů
 • ekonomika celku, rentabilita provozů v návaznosti na podmínky pronájmu
 • posouzení stávající smlouvy uzavřené s dodavatelem
 • personální audit výkonných zaměstnanců
 • ideový návrh revitalizace jednotlivých gastronomických provozů
 • návrh funkčních změn jednotlivých středisek
 • nezávislé doporučení pro zkvalitnění funkce celého provozu
 • definování rizikových míst prodeje a nevhodných míst prodeje

Od 127 000 Kč

II. Podklady pro nové VŘ

 • sestavení kritérií na základě získaných skutečností od pronajímatele i nájemce
 • implementace do stávající zadávací dokumentace

Od 27 700 Kč

III. Návrh nového pokladního systému

 • HW a SW řešení
 • objednávkový systém
 • terminály
 • intranet, podniková síť
 • sw řešení na míru

Od 15 000 Kč

IV. Nový gastronomický provoz

 • ideový návrh
 • studie interiéru
 • realizace nové provozovny, včetně kuchyně a zázemí
 • prováděcí a stavební dokumentace, styk s úřady (bude-li to vyžadováno dotčenými orgány)
 • zkušební provoz
 • předání provozovateli

Dle rozsahu od 35 000 – 340 000 Kč, nutno upřesnit rozsah činností.

Kontakty

Josef Blaštík

Strategy F&B manager
+420 602 755 306

jblastik@royalpartyservis.cz

Radomír Kop

F&B project manager

+420 608 603 409
kop@royalpartyservis.cz