Halloween : Proč se dlabou dýně a kdo je opilec Jack?

Halloween : Proč se dlabou dýně a kdo je opilec Jack?

Poslední říjnový večer se v mnoha zemích nese ve znamení oslav Halloweenu ( tzv. All Hallows´Eve ). Kořeny svátku sahají až do dob před naším letopočtem, kdy Keltové slavili v tento den konec léta a příchod nového roku. Magické noci na přelomu října a listopadu, v níž se prolínal svět živých a mrtvých, se říkalo Samhain. Při bujarém veselí všude hořely obrovské ohně a lidé se odívali do převleků, aby se chránili před zlými duchy.

Halloweenská tradice se díky přistěhovalcům z Irska dostala kolem poloviny 19. století do Ameriky. Irové vyřezávali děsivé obličeje do řepy, tu dávali posledního října se zapálenou svíčkou do oken, což mělo od domu vyhnat duše zemřelých. V Americe potom začali používat dýně. Děti se v předvečer svátku vydávaly ve strašidelných maskách na koledu, kdy za odměnu získávaly sladkosti.

K dýním, jež svátek duchů symbolizují, se váže stará irská legenda o opilci Jackovi. O Halloweenu začala Jackova duše opouštět tělo, po té, co se hodně opil. Na tenhle okamžik čekal ďábel, který si pro něj přišel. Jack ho požádal, aby mu povolil poslední drink. Na ten ale neměl peníze, proto ďáblovi navrhl, zda by se nepřeměnil v minci, Jack by s ní zaplatil a ďábel by se opět proměnil zpět. Jack však minci ihned popadl a mazaně schoval do peněženky, čímž jej uvěznil. Poté si vynutil, že ďábla pustí, když mu dá rok svobody. Po roce se ďábel vrátil. Tentokráte ho Jack přelstil nalákáním na lahodná jablka. Jakmile byl ďábel na jabloni, Jack nožem vyryl do kmene stromu kříž a ďábel tak nemohl dolů. Jack mu nabídl pomoc, pokud ďábel slíbí, že jej nikdy nevezme do pekla.
Když se pak Jack jednoho dne upil k smrti, v nebi ho nechtěli, protože měl na bedrech příliš mnoho hříchů a slib od ďábla mu zase zaručoval, že do pekla také nemůže. Od té doby Jackova duše bloudí po světě a temnotu si ozařuje žhavým uhlíkem, který mu ďábel věnoval. Aby uhlík vydržel déle, vložil ho Jack do vydlabané řepy. Lidé proto o Halloweenu dávají na okenní římsy vyřezanou dýni se svíčkou, neboť věří, že si Jack vezme na cestu ono světýlko a je za to na oplátku ochrání.